Gode råd efter behandlinger

Tandudtrækning

Blødninger
Blødning fra såret i nogle dage efter du har fået trukket en tand ud er ganske normalt. Tiltager blødningen efter udtrækningen bør du kunne stoppe denne ved at lægge nogle vatruller på såret som du bider fast i en halv times tid. Hvis dette ikke efter 3-4 gange stopper blødningen, skal du kontakte tandlægen for at få standset blødningen. Er din tandlæge ikke tilgængelig skal du kontakte tandlægevagten. Spiser du smertestillende piller, bør du undgå piller indeholdende acetylsalicylsyre , (f.eks. Kodimagnyl), da dette stof virker blodfortyndende og modvirker at blodet størkner. Det er også en god idé, når du skal sove, at holde hovedet højt, og benytte en ekstra pude under hovedet samt at undgå fysiske anstrengelser.

Smerter
Når man har fået trukket en tand ud, vil der som oftest være nogen smerte fra såret. Vi anbefaler at du, efter din tandlæges anvisning, tager smertestillende medicin hver 8. time, de første 2 døgn.
Det er bedst at indlede smertestillende behandling før smerterne opstår, dvs. inden bedøvelsen holder op med at virke. Har du derefter fortsat smerter, kontakt da tandlægen eller tandlægevagten.

Hævelse
Efter en tandudtrækning kan der forekomme hævelse.
For at forebygge hævelse og blødning kan man, i ca. 30 minutter efter tandudtrækningen, holde en ispose el.lign. udenpå kinden, på det område hvor tanden har siddet. Dette vil nedsætte risikoen for hævelse.

Tandbørstning
Det er efter en tandudtrækning vigtigt at såret får ro til at hele.
Du bør derfor ikke forsøge at børste eller skylle i såret, men give det fred. De øvrige tænder børstes almindeligt med tandpasta. Det anbefales, du skyller med Klorhexidin 2 gange dagligt i ca. en uge efter tandudtrækningen for at holde såret rent.

Kroner/broer

Er du ved at få fremstillet en krone eller en bro, vil de involverede tænder være forsynet med en midlertidig bro eller krone. En midlertidig krone eller bro sidder ikke særlig godt fast, så det er vigtigt at du ikke benytter tandtråd eller tandstikker omkring disse tænder, før behandlingen er helt afsluttet, så risikoen for at den midlertidige krone falder af minimeres. Hvis uheldet er ude, og den midlertidige krone/hætte falder af, er det vigtigt, at den bliver sat på igen så hurtigt som muligt, idet den ubeskyttede tand kan være meget følsom. Endvidere kan det blive umuligt at få den endelige krone/bro på plads, så tænderne hurtigt rykker sig.

Tandfyldninger

Man kan godt opleve at tanden føles lidt øm nogle dage efter en tandfyldning. Ømheden aftager normalt efter nogle dage. I tilfælde hvor fyldningen er dyb (dvs. tæt på en nerve) kan tanden være kuldefølsom. Denne følsomhed aftager gradvis men det kan, i nogle tilfælde, vare op til flere måneder, før den er helt forsvundet, idet nerven skal have tid til at opbygge et isolerende lag i tanden. Såfremt følsomheden ikke aftager men derimod tiltager, og tanden føles øm, skal du henvende dig til din tandlæge for at få tjekket årsagen til generne som f.eks. kan skyldes at fyldningen er for høj.

Rodbehandling

Når man har fået foretaget en rodbehandling, er det ikke unormalt at man oplever ømhed i nogle dage derefter. Ømheden bør gradvis aftage og man kan i denne periode med fordel tage smertestillende piller som Panodil eller Ipren. Såfremt der opstår hævelse eller smerterne tiltager, bør du kontakte tandlægen, da behandling i givet fald er nødvendig. I nogle tilfælde falder en del af den midlertidige fyldning ud af tanden. Såfremt du har en tid på klinikken indenfor nær fremtid er dette uden betydning. Vi anbefaler dog at man er varsom med indtagelse af hårde fødevarer, når man har fået foretaget en rodbehandling, da denne er meget sprød og let knækker. For at undgå at dette sker, anbefaler vi at en rodbehandlet tand som minimum forsynes med en plastfyldning og gerne med en krone.

Aftryk

Hvis man har fået taget aftryk af en eller flere tænder er det ikke unormalt at tænder og tandkød kan være ømt og efterfølgende behandling er ikke nødvendig. Vær nænsom når du børster tænder de første efterfølgende dage. Det er vigtigt du undlader brug af tandtråd og –stikkere, hvis tanden er forsynet med en midlertidig krone, da der kan være risiko for, at kronen falder af.